ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2018
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ..

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΠΑΤΗΣΤΕ F3.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ. 
ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘ. ΕΚΘ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΚΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
1 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/1/2018 139/2015 174/2015 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 8/1/2018 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
2 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/1/2018 37/2016, 10/2016 82/2016 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌ 30.3.2016 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌ 22.4.2016 ΕΦΕΣΗ. ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 691/2015 ΚΑΙ 774/2015 ΑΓΩΓΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Ο,ΤΙ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΕΣ. ΒΛΑΧΟΣ 5/2/2018 5/2/2018 12/2/2018 ΝΑΙ
3 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/1/2018 111/2014 295/2014 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 30/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
4 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/1/2018 114/2014 27/2011 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 31/5/2018 4/6/2017   ΌΧΙ
5 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/1/2018 130/2015 (ΚΛΗΣΗ) 131/2014 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΉ.  ΒΛΑΧΟΣ 31/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
6 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/1/2018 149/2015 (ΚΛΗΣΗ) 77/2014 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΉ.  ΒΛΑΧΟΣ 31/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
7 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/1/2018 28/2016 198/2015 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ. ΒΛΑΧΟΣ 31/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
8 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  9/1/2018 30/2014 391/2013 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ (933 Κ.ΠΟΛ.Δ.). ΑΠΟΡΡΙΠΕΙ ΑΥΤΟΥΣ. ΒΛΑΧΟΣ 27/2/2018 12/3/2018 2/3/2018 ΝΑΙ
9 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 9/1/2018 132/2015 178/2015 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 17/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
10 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  10/1/2018 18/2017 (ΚΛΗΣΗ) 1/2016 (ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ) 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 2/4/2018 16/4/2018 26/4/2018 ΌΧΙ
11 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  10/1/2018 119/2016, 182/2017 32/2016 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ ΕΦΕΣΗ Ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΙΑ 3η. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΟΥΣΊΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 1ο ΚΑΙ 2ο ΑΝΤΕΚΚΑΛΟΥΝΤΕΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΑΝΤΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 3η ΑΝΤΕΚΚΑΛΟΥΣΑ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 3η ΕΝΑΓΟΥΣΑ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 23/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
12 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  11/1/2018 24/2017 14/2016 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 24/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
13 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  11/1/2018 31/2017 29/2015 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΜΠΟΥΡΗ 29/3/2018 16/4/2018 23/4/2018 ΝΑΙ
14 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  11/1/2018 28/2017 (ΚΛΗΣΗ) 82/2015 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 21/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
15 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  11/1/2018 44/2017 (ΚΛΗΣΗ) 87/2016 18/10/2018 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΜΠΟΥΡΗ 17/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
16 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  11/1/2018 43/2016 174/2015 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΜΠΟΥΡΗ 25/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
17 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  11/1/2018 44/2016 175/2015 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΜΠΟΥΡΗ 25/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
18 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  11/1/2018 6/2017, 196/2017 195/2014 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΦΕΣΕΙΣ (4/2017 ΚΑΙ 185/2017). ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ Α.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 1855/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Α2 ΤΜ. Α.Π.. ΜΠΟΥΡΗ 25/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
19 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/1/2018 5/2017 (ΚΛΗΣΗ) 171/2007 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 1/6/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
20 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/1/2018 13/2017 (ΚΛΉΣΗ) 117/2014 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 29/3/2018 29/3/2018 17/4/2018 ΝΑΙ
21 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/1/2018 38/2017 14/2017 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ 44/2017 ΚΑΘ' Ο ΜΕΡΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΛΟΎΣΑ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ Ως προς ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 1/6/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
22 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/1/2018 125/2017 (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 20/2011 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΛΛΗΡΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 23/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
23 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/1/2018 44/2017 2/2017 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 1/2/2018 5/2/2018 5/2/2018 ΝΑΙ
24 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  15/1/2018 5/2016, 179/2017  2/2013 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Της ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2016 ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ 1/2017 ΑΝΤΕΦΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ Α.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 1855/2017 Α2 ΤΜ. Α.Π. ΤΑΜΒΑΚΗ 1/6/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
25 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  16/1/2018 267/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 104/2016 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΤΟΥ Μ.Π.Ρ., ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 261/2017 ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 299/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Μ.Π.Ρ. ΠΡΕΚΑΣ 16/1/2018 16/1/2018 16/1/2018 ΝΑΙ
26 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  18/1/2018 106/2016 94Α'/2015 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 30/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
27 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  18/1/2018 30/2017 288/2016 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 590/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
28 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  22/1/2018 85/2015 661/2013 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
29 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  25/1/2018 20/2016 (ΕΦΕΣΗ), 2/2016 ΑΝΤΕΦΕΣΗ 58/2016 ΜΠΡ ΕΡΓΑΤΙΚΗ 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 26/1/2018 26/1/2018 26/1/2018 ΝΑΙ
30 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 39/2015 29/2015 (ΜΠΚ ΕΡΓΑΤΙΚΗ) 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
31 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 84/2015 300/2015 (ΜΠΚ ΑΝΑΚΟΠΗ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
32 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 46/2016 408/2014 (ΜΠΚ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
33 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 72/2015 639/2014 (ΜΠΚ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
34 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 56/2017, 57/2017 8/2017 (ΜΠΡ-ΜΕΤ. ΕΔΡΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΣΕΩΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 2/4/2018 16/4/2018 16/4/2018 ΝΑΙ
35 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 96/2016 (Μ ΕΦ ΚΩ-ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ) 83/2013 (ΜΟΝ.ΕΦ. ΔΩΔ/ΣΟΥ-ΚΩ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΚΩ) ΩΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΚΑ ΙΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
36 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 43/2017 (ΚΛΗΣΗ ΜΕΦ ΚΩ) 654/2015 (ΜΠ ΚΩ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
37 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 20/2017 (ΜΕΦ ΚΩ) 54/2017 (ΜΠ ΚΩ- ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΑΣΣΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΚΑΚΛΟΥΝΤΟΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΔΙΚΟΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
38 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/2/2018 31/2017 (ΚΛΗΣΗ ΜΕΦ ΚΩ) 612/2015 (ΜΠ ΚΩ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
39 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/2/2018 86/2016 (ΜΕΦ ΚΩ) 194/2015 (ΜΠ ΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 21/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
40 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/2/2018 91/2016 (ΜΕΦ ΚΩ) 278/2016 (ΜΠ ΚΩ -ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 21/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
41 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/2/2018 5/2017 (ΜΕΦ ΚΩ) 656/2015 (ΜΠ ΚΩ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 21/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
42 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  8/2/2018 87/2017 (ΜΕΦ ΔΩΔ.) 190/2015 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΜΠΟΥΡΗ 23/2/2018 12/3/2018 13/3/2018 ΝΑΙ
43 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/2/2018 107/2015 ΚΛΉΣΗ (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 96/2014 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ -ΔΗΜΟΣΙΟ) 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
44 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/2/2018 108/2015, 109/2015 ΚΛΗΣΕΙΣ (ΤΡΙΜ. ΕΦ. ΔΩΔ) 261/2006 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ) ΜΕΤ' ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ 184/2008 ΕΦ. ΔΩΔ/ΣΟΥ 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 301/2016 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ 185/2009 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ 194/1990 ΑΓΩΓΉ. ΜΠΟΥΡΗ 2/4/2018 16/4/2018 23/4/2018 ΝΑΙ
45 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/2/2018 116/2015 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 76/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ 171/2015 ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 21/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
46 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  12/2/2018 48/2018 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 374/2015 (ΜΠΡ-ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 28/2/2018 12/3/2018 19/3/2018 ΝΑΙ
47 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/2/2018 162/2014, 163/2014 (ΤΡ. ΕΦ.ΔΩΔ.- ΚΩ) 109/2014 (ΠΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ . ΤΑΜΒΑΚΗ 30/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
48 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/2/2018 80/2016 (Μ. ΕΦ. ΔΩΔ.-ΚΩ) 40/2016 ( (ΠΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 2/4/2018 16/4/2018 17/4/2018 ΝΑΙ
49 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/2/2018 17/2017 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 87/2016 (ΠΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΙΑ 3ο ΚΑΙ 12ο ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 2/4/2018 16/4/2018 17/4/2018 ΝΑΙ
50 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/2/2018 93/2015 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 89/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΒΛΑΧΟΣ 27/2/2018 12/3/2018 12/3/2018 ΝΑΙ
51 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/2/2018 74/2015 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 58/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΧΙΚΟ) 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 18/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
52 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/2/2018 75/2015 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 63/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 18/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
53 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/2/2018 71/2015 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ.) ΚΑΙ 1/2016 (ΑΝΤΕΦΕΣΗ ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 106/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ 153/2015 ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ 1/2016 ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ (ΚΑΤΆ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ). ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΎΝΗΣ.  ΜΠΟΥΡΗ 2/4/2018 16/4/2018 23/4/2018 ΝΑΙ
54 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  13/2/2018 59/2016 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 62/2016 )ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. ΜΠΟΥΡΗ 2/4/2018 16/4/2018 23/4/2018 ΝΑΙ
55 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/2/2018 56/2015 (ΚΛΗΣΗ ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 160/2007 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΒΛΑΧΟΣ 18/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
56 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  28/2/2018 112/2017 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ. ΚΛΗΣΗ) 136/2014 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΠΉ. ΠΡΕΚΑΣ 28/2/2018 28/2/2018 28/2/2018 ΝΑΙ
57 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  12/3/2018 34/2016 (ΚΛΗΣΗ Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 126/2013 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ ΠΡΕΚΑΣ 12/3/2018 12/3/2018 12/3/2018 ΝΑΙ
58 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  12/3/2018 172/2015 (ΚΛΗΣΗ Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.), 169/2015 (ΚΛΗΣΗ Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.), 109/2016 (ΕΦΕΣΗ Μ.ΕΦ.ΔΩΔ) 201/2014 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 7/4/2017 ΡΌΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗς 129/2016 ΕΦΕΣΗΣ Ως προς ΤΟΝ 9ο  ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΑ. ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ Τις 8/2015, 148/2014 ΚΑΙ 129/2016 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΈΣ. ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 34/2013 ΚΑΙ 218/2013 ΑΓΩΓΕΣ.  ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΥΤΈΣ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
59 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  12/3/2018 111/2015 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ. ΚΩ) Κ 106/2012 (ΜΠΚΩ-ΜΕΤ. ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
60 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  12/3/2018 26/2016 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ. ΚΩ) 443/2014 (ΜΠΚ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΣΗ (373/ΜΕΙ57/2013). ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
61 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  12/3/2018 26/2016 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 61/2015 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΧΙΚΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 29/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
62 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  12/3/2018 111/2017 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ) 43/2017 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 2/4/2018 16/4/2018 19/4/2018 ΝΑΙ
63 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  12/3/2018 206/2015 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ) 70/2015 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 9/2/2018 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ. ΜΠΟΥΡΗ 29/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
64 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/3/2018 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΘΕΝ 28/2010 (ΤΡΙΜ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 28/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜ. ΕΦΕ. ΔΩΔ. ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
65 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/3/2018 42/2016 (ΤΡ. ΕΦ.ΔΩΔ.) 112/2015 (Π.Π.Ρ.-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
66 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/3/2018 2/2016 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 137/2015 (Π.Π.Ρ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. ΠΡΕΚΑΣ 2/4/2018 16/4/2018 17/4/2018 ΝΑΙ
67 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  15/3/2018 54/2016 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 13/2015 (Μ.Π.Ρ.-ΜΕΤΑΒ. ΕΔΡΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
68 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  15/3/2018 64/2017 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ) 113/2015 (ΜΠΡ-ΕΔΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
69 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  15/3/2018 89/2016, 83/2017 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ) 196/2014 (ΜΠΡ-ΕΔΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ Τις 257/2015 ΚΑΙ 72/2017 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ 72/2017 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ 257/2015 ΕΦΕΣΗ. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ 196/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Μ.Π.Ρ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗΣ ΤΟΚΟΥ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΌ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
70 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 125/2015 (ΤΡΙΜ.ΕΦ.ΔΩΔ) 230/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΒΛΑΧΟΣ 16/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
71 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 50/205 (ΤΡΙΜ. ΕΦ.ΔΩΔ) 61/2014 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 12/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 17/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
72 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 62/2015 (ΤΡΙΜ.ΕΦ.ΔΩΔ) 52/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 17/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
73 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 67/2015 (ΤΡΙΜ.ΕΦ.ΔΩΔ) 312/2011 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 18/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
74 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 49/2017 (ΤΡΙΜ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΜΕΤ. ΕΔΡΑ ΚΩ) 83/2015 (ΠΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΗΜΆ ΤΗΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
75 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 33/2015 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 80/2014 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
76 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 120/2015 (ΚΛΗΣΗ- ΤΡΙΜ. ΕΦ. ΔΩΔ) 7/2014 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
77 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 129/2015 (ΤΡΙΜ. ΕΦ.ΔΩΔ). 18/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 5η ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 4η ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 1ο, 2η και 3η ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
78 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2018 26/2016 (ΤΡΙΜ.ΕΦ.ΔΩΔ) 184/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 2ο ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΑ ΛΟΙΠΑ. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ 184/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Π.Ρ. Ως ΠΡΟΣ 1ο ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΥΤΉ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΌ.  ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
79 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  20/3/2018 37/2016 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 49/2016 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
80 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  20/3/2018 173/2015 (ΚΛΗΣΗ Μ.ΕΦ.ΔΩΔ) 14/2013 (ΜΠΡ-ΜΕΤ.ΕΔΡ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
81 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  20/3/2018 89/2015 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ)   17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
82 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  21/3/2018 (Α) 12/2016, (Β) 84/2016 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ) 216/2015 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΧΙΚΟ_  17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ Α) ΤΗΝ ΑΠΌ 14.1.2016 (11/2016) ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΑΠΌ 14/9/2016 (110/2016) ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌ 14/9/2016 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌ 14/1/2016 ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 2η ΚΑΙ 3η ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΓΙΑ 1η ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
83 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  23/3/2018 65/2016 (Μ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 214/2015 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 23/3/2018 23/3/2018 23/3/2018 ΝΑΙ
84 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  23/3/2018 143/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 149/2017 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.  ΠΡΕΚΑΣ 23/3/2018 23/3/2018 23/3/2018 ΝΑΙ
85 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  30/3/2018 114/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 62/2016 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 175/2011. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ 81/2012 ΕΦΕΣΗ.  ΠΡΕΚΑΣ 30/3/2018 16/4/2018 17/4/2018 ΝΑΙ
86 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  30/3/2018 60/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 126/2013 (ΜΠΡ ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 12/5/2018 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ 1η  ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΥΤΈΣ. .  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
87 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/4/2018 25/2016 (ΚΛΗΣΗ ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 24/2012 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ_ 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
88 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  17/4/2018 110/2015(ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 137/2015 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ) 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
89 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  17/4/2018 26/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 108/2016 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
90 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  17/4/2018 (Α) 74/2015, (Β) 75/2015 ΜΟΝ. ΕΦ. ΔΩΔ 63/2014 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΦΕΣΕΙΣ (67/2014 ΚΑΙ 66/2014). ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 1Ο ΕΚΚΑΛΟΎΝΤΑ (67/2014 ΕΦΕΣΗ). ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ 67/2014. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ 66/2014 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 17/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
91 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  17/4/2018 (Α) 97/2016, (Β) 241/2017 ΜΟΝ. ΕΦ. ΔΩΔ. 227/2014 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 116/2016 ΚΑΙ 234/2017 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΈΣ. ΜΠΟΥΡΗ 29/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
92 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  17/4/2018 51/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 10/2016 (ΜΠΡ/ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)  12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΜΠΟΥΡΗ 18/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
93 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 17/4/2018 (Α) 3/2017, (Β) 4/2017  (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 153/2014 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ 138/2016 ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ 4/2017 ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΜΠΟΥΡΗ 24/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
94 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 123/2015 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 129/2013 (Π.Π.Ρ. - ΕΙΔΙΚΗ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΒΛΑΧΟΣ 17/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
95 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 211/2017 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΘΕΝ (42/2017 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ)   13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 191/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜ. ΕΦ. ΔΩΔ. -ΜΕΤ. ΕΔΡΑ ΚΩ ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
96 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 55/2017 (ΚΛΗΣΗ ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 147/2010 (ΠΠΚΩ-ΕΙΔΙΚΗ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
97 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 251/2015 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 143/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
98 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 54/2016 (ΚΛΗΣΗ-ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ) 15/2009 (ΜΠΡ-ΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
99 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 30/2017 (ΚΛΗΣΗ ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 43/2013 (ΠΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 14/2/2018 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
100 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 50/2016 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ). 178/2013 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 133/2016 ΕΦΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Α.Π.  ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
101 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 136/2015 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 134/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΧΙΚΟ) 10/11/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ       ΌΧΙ
102 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 14/2016 (ΤΡ. ΕΦ.ΔΩΔ.) 101/2015 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΧΙΚΟ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ       ΌΧΙ
103 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 93/2017 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 48/2017 (ΠΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 14/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.  ΠΡΕΚΑΣ       ΌΧΙ
104 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/4/2018 94/2017 (ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 49/2017 (ΠΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 14/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.  ΠΡΕΚΑΣ       ΌΧΙ
105 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 (Α) 8/2017, (Β) 9/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 414/2015 (ΜΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ 18/10/2017 ΚΩΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 12/2016 ΚΑΙ 17/2016 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΥΤΈΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
106 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 86/2015 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 95/2014 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 18/5/2018 4/6/2018 4/6/2018  ΝΑΙ
107 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 16/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 15/2015 (ΜΠΡ-ΤΑΚΙΚΤΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
108 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 103/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 42/2016 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 8/12/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
109 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 77/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ-ΚΩ) Κ51/2016 (ΜΠΚΩ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ) 14/2/2018 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 18/5/2018 4/6/2018 4/6/2018 ΝΑΙ
110 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 (Α) 30/2016 ΕΦΕΣΗ, (Β)135/2017 ΠΡΟΣΘ. ΛΟΓΟΙ, (Γ) 236/2017 ΕΦΕΣΗ 212/2015 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ) 8/12/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ 10/2016 ΕΦΕΣΗ, 3/2017 ΠΡΟΣΘ. ΛΟΓΟΥΣ, ΚΑΙ 13/2016 ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
111 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 47/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 20/2016 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
112 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 66/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 206/2015 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
113 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  24/4/2018 198/2017(ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 2/2017 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
114 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26/4/2018   ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΆ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) 26/4/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 26/4/2018 26/4/2018 8/5/2018 ΝΑΙ
115 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  30/4/2018 32/2017, 40/2017, 85/2017, 186/2017 1/2017 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 26/2017, 27/2017, 80/2017 ΚΑΙ 180/2017 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΑΥΤΈΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΙΣ 80/2017 ΚΑΙ 180/2017 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ  ΟΥΣΙΑ ΤΙΣ 26/2017 ΚΑΙ 27/2017 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
116 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  2/5/2018 17/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 62/2016 (ΜΠ ΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ -ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
117 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  2/5/2018 29/2017 (ΚΛΗΣΗ ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 27/2015 (ΜΠ ΚΩ-ΕΙΔΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
118 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/5/2018 102/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 209/2013 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗς 122/2016 ΕΦΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1855/2017 Α2 ΤΜ. ΑΠ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ       ΌΧΙ
119 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  7/5/2018 146/2015 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 131/2015 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 9/2/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.  ΠΡΕΚΑΣ 7/5/2018 7/5/2018 7/5/2018 ΝΑΙ
120 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  10/5/2018 24/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 492/2015 (ΜΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ) 14/2/2018 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 30/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
121 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  10/5/2018 45/206 )ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 91/2016 (ΜΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 14/2/2018 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 30/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
122 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  10/5/2018 (Α) 155/2015, (Β) 94/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.ΚΩ) Κ 36/2015 (ΜΠΚΩ-ΜΕΤ.ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ) 14/2/2018 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΕΙσ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΜΠΟΥΡΗ 30/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
123 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 11/5/2018 60/2017 (ΚΛΗΣΗ) ΤΡΙΜ.ΕΦ.ΔΩΔ.ΚΩ. 32/2016 (ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.  ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
124 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 11/5/2018 (A) 25/2017, (B) 41/2017, (G) 150/2017 ΚΛΗΣΕΙΣ (ΤΡΙΜ.ΕΦ.ΔΩΔ) 5/2014 (ΠΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ)  12/1/2018 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 146/2014, 24/2015 ΚΑΙ 20/2015 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΙΣ 24/2015 ΚΑΙ 20/2015 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ 146/2014 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
125 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  11/5/2018 27/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 671/2015 (ΜΠΚΩ-ΕΙΔΙΚΗ-ΕΡΓΑΤΙΚΗ) 14/2/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.  ΠΡΕΚΑΣ 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 ΝΑΙ
126 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  15/5/2018 70/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 248/2017 (ΜΠΚΩ-ΕΙΔΙΚΗ -ΕΡΓΑΤΙΚΗ) 14/2/2018 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
127 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  15/5/2018 (Α) 31/2015, (Β) 68/2017) (ΜΟΝ. ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 15/2015, 289/2015 (ΜΠΚΩ-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΟ) 14/2/2018 ΚΩΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 31/2015 ΚΑΙ 68/2017 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΈΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗς 15/2015 Μ.Π.Κ., ΌΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 289/2015 Μ.Π.Κ.. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
128 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  15/5/2018 (Α) 83/2016, (Β) 85/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) Κ24/2016 (ΜΠΚΩ-ΜΕΤ.ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΝΟΧΙΚΟ 18/10/2017 ΚΩΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 79/2016 ΚΑΙ 81/2016 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΈΣ. ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 184/2009 ΚΑΙ 105/2011 ΑΓΩΓΕΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΥΤΈΣ.  ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
129 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  22/5/2018 74/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) 267/2017 ΜΠΚΩ-ΕΙΔΙΚΗΣ=ΕΡΓΑΤΙΚΗ 14/2/2018 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΠΡΕΚΑΣ 22/5/2018 22/5/2018 22/5/2018 ΝΑΙ
130 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  25/5/2018 61/2017, 62/2017, 69/2017 ΚΛΗΣΕΙΣ (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.-ΚΩ) Κ15/2015 (ΜΠΚΩ-ΜΕΤ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) 14/2/2018 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΗΣ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. ΠΡΕΚΑΣ 25/5/2018 25/5/2018 29/5/2018 ΝΑΙ
131 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 117/2016 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ.) 88/2014 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) 16/3/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 4/6/2018 4/6/2018 4/6/2018 ΝΑΙ
132 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 20/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 43/2016 (ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 16/3/2018 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.  ΠΡΕΚΑΣ 4/6/2018 4/6/2018 4/6/2018 ΝΑΙ
133 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 8/2016 (ΜΟΝ. ΕΦ.ΔΩΔ) 180/2015 ΜΠΡ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
134 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 109/2016 (ΜΟΝ. ΕΦ.ΔΩΔ) 77/2016 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
135 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 10/2017 (ΜΟΝ. ΕΦ. ΔΩΔ) Κ 57/2016 (ΜΠΚΩ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
136 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 11/2017 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) Κ 49/2016 (ΜΠΚΩ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
137 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 42/2017  ΚΛΗΣΗ (ΜΟΝ. ΕΦ.ΔΩΔ) 548/2014 (ΜΠΚΩ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ-ΔΙΑΖΥΓΙΟ) 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
138 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 105/2015 (ΜΟΝ.ΕΦ.ΔΩΔ) 134/2015 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
139 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ  4/6/2018 75/2017 (ΜΟΝ. ΕΦ. ΔΩΔ) 189/2015 (ΜΠΡ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΝΟΧΙΚΟ) 10/11/2017 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΦΕΣΗ ΓΙΑ 2ο ΚΑΙ 3ο ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ.  ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου