ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2017ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ, Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 22410 21591.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΠΑΤΗΣΤΕ F3.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
1 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 9/1/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑ ΤΑΜΒΑΚΗ 1/3/2017 13/3/2017 14/3/2017 NAI
2 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 3/2/2017 3/2/2017 8/2/2017 NAI
3 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 3/2/2017 3/2/2017 8/2/2017 NAI
4 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΠΡΕΚΑΣ 3/2/2017 3/2/2017 8/2/2017 NAI
5 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 9/12/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 3/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
6 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 3/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
7 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 3/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
8 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 3/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
9 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ.ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 6/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
10 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/1/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ. ΜΟΥΡΙΚΗ 12/1/2017 12/1/2017 12/1/2017 NAI
11 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/1/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 6/3/2017 13/3/2017 14/3/2017 NAI
12 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/1/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 6/3/2017 13/3/2017 14/3/2017 NAI
13 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/1/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 2/3/2017 13/3/2017 14/3/2017 NAI
14 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/1/2016 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ ΜΠΟΥΡΗ 1/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
15 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/1/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ ΜΠΟΥΡΗ 1/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
16 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/1/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 3/2/2017 3/2/2017 9/2/2017 NAI
17 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 2/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ ΠΡΕΚΑΣ 2/2/2017 2/2/2017 2/2/2017 NAI
18 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 2/2/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 2/2/2017 2/2/2017 2/2/2017 NAI
19 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/2/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 6/3/2017 10/3/2017 13/3/2017 NAI
20 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 6/3/2017 10/3/2017 10/3/2017 NAI
21 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 6/3/2017 13/3/2017 10/3/2017 NAI
22 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/2/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 6/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
23 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/2/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 6/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
24 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/2/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 2/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
25 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/2/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 1/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
26 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/2/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 6/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
27 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/2/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟΥ 1ου ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ. ΠΡΕΚΑΣ 8/3/2017 13/3/2017 13/3/2017 NAI
28 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/2/2016 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 8/3/2017 13/3/2017 13/3/2017 NAI
29 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/2/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 8/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
30 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 8/3/2017 13/3/2017 14/3/2017 NAI
31 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 8/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
32 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 3/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
33 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 3/3/2017 13/3/2017 14/3/2017 NAI
34 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 8/3/2017 13/3/2017 17/3/2017 NAI
35 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 8/3/2017 13/3/2017 13/3/2017 NAI
36 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 14/10/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΟΡΙΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ. ΜΠΟΥΡΗ 8/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
37 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΜΠΟΥΡΗ 1/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
38 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 1ο (ΚΛΕΙΔΑΡΑ). ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΗΣ. ΠΡΕΚΑΣ 6/3/2017 13/3/2017 13/3/2017 NAI
39 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 11/11/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 3/3/2017 13/3/2017 15/3/2017 NAI
40 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗ. ΠΡΕΚΑΣ 6/3/2017 13/3/2017 13/3/2017 NAI
41 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/2/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΗΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ 8/3/2017 13/3/2017 14/3/2017 NAI
42 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/3/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 6/3/2017 6/3/2017 6/3/2017 NAI
43 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/3/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 6/3/2017 6/3/2017 6/3/2017 NAI
44 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/3/2017 14/10/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 1ο. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/5/2017 8/5/2017 8/5/2017 ΝΑΙ
45 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/3/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/5/2017 8/5/2017 8/5/2017 ΝΑΙ
46 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/3/2017 9/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/5/2017 8/5/2017 8/5/2017 ΝΑΙ
47 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/3/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
48 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/3/2017 14/10/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/5/2017 8/5/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
49 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/3/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/5/2017 8/5/2017 11/5/2017 ΝΑΙ
50 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/3/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
51 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/3/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
52 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/3/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 29/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
53 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/3/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
54 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/3/2017 13/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
55 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/3/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
56 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/3/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
57 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 215/2015 ΕΦΕΣΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 227/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ. ΜΠΟΥΡΗ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
58 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 5/5/2017 8/5/2017 11/5/2017 ΝΑΙ
59 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 418/2013 ΑΓΩΓΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ 350/2014 ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 5/4/2017 5/4/2017 5/4/2017 NAI
60 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
61 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 7/4/2017 ΠΡΕΚΑΣ 16/3/2017 16/3/2017 16/3/2017 NAI
62 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 29/5/2017 12/6/2017 3/7/2017 ΝΑΙ
63 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/3/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 30/5/2017 12/6/2017 3/7/2017 ΝΑΙ
64 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/3/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ (Γ). ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ (Ε). ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ (Δ) ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ Μ. ΖΟΥΡΟΥΔΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΉ ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚ. ΕΞΟΔΑ. ΔΕΧΕΤΑΙ (Α) ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ (Β) ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ (ΣΤ) ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ. ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ 221/2013 ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 107/2013 ΠΑΡΕΜΠΙΤΟΥΣΑ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ. ΜΟΥΡΙΚΗ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
65 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/3/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 4/4/2017 4/4/2017 4/4/2017 NAI
66 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 31/3/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΣΩΡΡΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΠΕΣ &ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ 102/2011 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗ 9/8/2017 9/8/2017 10/8/2017 ΝΑΙ
67 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 31/3/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗ 7/8/2017 8/8/2017 8/8/2017 ΝΑΙ
68 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/4/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΕΚΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 5/2012 ΑΓΤΩΓΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΉ ΕΝ ΜΕΡΕΙ. ΠΡΕΚΑΣ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
69 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
70 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗ 17/10/2017 17/10/2017 7/11/2017 ΝΑΙ
71 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗ 23/10/2017 23/10/2017 7/11/2017 ΝΑΙ
72 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
73 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ ΤΑΜΒΑΚΗ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
74 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
75 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΡΗ 29/5/2017 12/6/2017 3/7/2017 ΝΑΙ
76 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 31/5/2017 12/6/2016 3/7/2017 ΝΑΙ
77 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΠΟΥΡΗ 1/6/2017 12/6/2017 3/7/2017 ΝΑΙ
78 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/4/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 1/6/2017 12/6/2017 3/7/2017 ΝΑΙ
79 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/4/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 1/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
80 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/4/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 2ο ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 1ο, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΡΗ 1/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
81 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/4/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 2/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
82 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/4/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 2/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
83 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/4/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΡΗ 2/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
84 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 12/10/2017 12/10/2017 15/1/2018 ΝΑΙ
85 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗ 22/12/2017 8/1/2018 5/2/2018 ΝΑΙ
86 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΤΑΜΒΑΚΗ 1/6/2017 12/6/2017 3/7/2017 ΝΑΙ
87 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 2/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
88 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 2/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
89 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ (Α) ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ (Β) ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 1/6/2017 12/6/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
90 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2107 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 1/6/2017 12/6/2017 3/7/2017 ΝΑΙ
91 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 14/6/2017 14/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
92 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/4/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 2/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
93 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/4/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΣΑΒΒΑΚΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ ΑLPHA BANK. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 2/2/2018 5/2/2018 12/2/2018 ΝΑΙ
94 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/4/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 2/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
95 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/4/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
96 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/4/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
97 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/4/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ. ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
98 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 11/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 23/10/2017 23/10/2017 6/11/2017 ΝΑΙ
99 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 11/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 29/11/2017 4/12/2017 13/12/2017 ΝΑΙ
100 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 11/4/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 22/12/2017 8/1/2018 22/1/2018 ΝΑΙ
101 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 28/4/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
102 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 28/4/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
103 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 2/5/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
104 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 3/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 4/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
105 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 3/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 4/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
106 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 3/5/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 4/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
107 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 3/5/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 4/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
108 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 3/5/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 4/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
109 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 3/5/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/5/2017 8/5/2017 8/5/2017 ΝΑΙ
110 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/5/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
111 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/5/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ.  ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
112 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/5/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΜΠΟΥΡΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
113 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/5/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
114 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/5/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ Π. ΚΑΜΙΤΣΗ ΚΑΙ Ε. ΚΑΜΙΤΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ Σ. ΚΑΜΙΤΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
115 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/5/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΕΣ. ΜΠΟΥΡΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
116 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ Τ. ΚΟΥΡΖΑΚΗ, Γ. ΚΟΥΡΖΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ Χ. ΦΩΤΑΡΑ ΚΑΙ EFG ΑΕΓΑ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
117 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
118 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗ. ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ 874/2013 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Μ.Π.Ρ.) ΤΑΜΒΑΚΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
119 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕ3ΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
120 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/5/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΗΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ 29/5/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
121 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/5/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 29/5/2017 12/6/2017 3/7/2017 ΝΑΙ
122 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/5/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 23/10/2017 23/10/2017 7/11/2017 ΝΑΙ
123 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/5/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
124 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/5/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
125 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/5/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
126 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/5/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
127 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/5/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
128 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ (Β) ΕΦΕΣΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΠΙΛΗΡΗ, ΚΑΙ (Α) ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ GST LTD. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΤΆ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΙΣ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΜΟΥΡΙΚΗ 20/2/2018 12/3/2018 19/3/2018 ΝΑΙ
129 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 12/6/2017 12/6/2017 20/6/2017 ΝΑΙ
130 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 23/10/2017 23/10/2017 6/11/2017 ΝΑΙ
131 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/5/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 2/6/2017 12/6/2017 19/6/2017 ΝΑΙ
132 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30/5/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 25/10/2017 25/10/2017 6/11/2017 ΝΑΙ
133 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30/5/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 24/7/2017 24/7/2017 24/7/2017 ΝΑΙ
134 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/6/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 13/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
135 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/6/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 4/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
136 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/6/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 20/6/2017 20/6/2017 20/6/2017 ΝΑΙ
137 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/6/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 20/6/2017 20/6/2017 20/6/2017 ΝΑΙ
138 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/6/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
139 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/6/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
140 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/6/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
141 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/6/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
142 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/6/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ (2ος εφ.). ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 5/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
143 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/6/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
144 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/6/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
145 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 20/6/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
146 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 20/6/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ.  ΜΠΟΥΡΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
147 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22,6,2017 17,3,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 4/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
148 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 11/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
149 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΤΑΜΒΑΚΗ 13/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
150 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 13/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
151 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 11,11,2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 163/2013 ΈΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ 107/2014 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 11/9/2017 18/9/2017 10/10/2017 ΝΑΙ
152 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 22/8/2017 18/9/2017 10/10/2017 ΝΑΙ
153 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 10,2,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 25/10/2017 25/10/2017 7/11/2017 ΝΑΙ
154 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 7,4,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 25/10/2017 25/10/2017 7/11/2017 ΝΑΙ
155 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 12,5,2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ 14/2015 ΤΡ.ΕΦ.ΔΩΔ. ΜΟΥΡΙΚΗ 20/12/2017 8/1/2018 5/2/2018 ΝΑΙ
156 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 13,1,2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 13/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
157 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 10,2,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΜΠΟΥΡΗ 5/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
158 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 15,2,2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 93/2013 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ 51/2015 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 5/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
159 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 17,3,2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 11/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
160 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 17,3,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗ 11/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
161 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 17,3,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 11/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
162 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 7,4,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΠΟΥΡΗ 11/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
163 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 7,4,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΗΝΑΤΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 4ο, ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΑ ΛΟΙΠΑ. ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΒΑΣΙΛΆΚΗ-ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ.. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
164 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 15,2,2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
165 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 15,2,2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
166 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 17,3,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
167 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 13,1,2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 12/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
168 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 23,9,2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 11/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
169 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 19,10,2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 13/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
170 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 19,10,2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣ 11/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
171 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 19,10,2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣ 11/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
172 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 13/9/2017 18/9/2017 27/9/2017 ΝΑΙ
173 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30,6,2017 15,2,2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 11/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
174 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30,6,2017 7,4,2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΡΕΚΑΣ 13/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
175 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30,6,2017 7,4,2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΡΕΚΑΣ 13/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
176 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 3/1/2018 8/1/2018 22/1/2018 ΝΑΙ
177 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30,6,2017 15,2,2017 ΚΩΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 3η και 4η εφεσιβλητων. ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ. ΜΟΥΡΙΚΗ 19/12/2017 8/1/2018 22/1/2018 ΝΑΙ
178 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
179 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 28/2/2018 12/3/2018 19/3/2018 ΝΑΙ
180 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30,6,2017 9,12,2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 23/2/2018 12/3/2018 19/3/2018 ΝΑΙ
181 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6,7,2017 13,1,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 12/9/2017 18/9/2017 16/10/2017 ΝΑΙ
182 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 11/7/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 11/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
183 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 11/7/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 12/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
184 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/7/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ 49/2015 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ 48/2015 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΜΟΥΡΙΚΗ 25/10/2017 25/10/2017 13/11/2017 ΝΑΙ
185 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/7/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΥΤΈΣ. ΜΟΥΡΙΚΗ 1/2/2018 5/2/2018 19/3/2018 ΝΑΙ
186 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/7/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 11/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
187 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/7/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 13/7/2017 13/7/2017 13/7/2017 ΝΑΙ
188 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 13/7/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ. ΠΡΕΚΑΣ 13/7/2017 13/7/2017 13/7/2017 ΝΑΙ
189 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 17/7/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 13/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 ΝΑΙ
190 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 17/7/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΜΗ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 1ο. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
191 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 17/7/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 17/7/2017 17/7/2017 17/7/2017 ΝΑΙ
192 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 18/7/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 139/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Μ.Π.Ρ. ΜΠΟΥΡΗ 11/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
193 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 18/7/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 176/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Μ.Π.Ρ. ΜΠΟΥΡΗ 11/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
194 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 18/7/2015 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΓΙΑ 1ο ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 11/9/2017 18/9/2017 28/9/2017 NAI
195 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 21/7/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 26/2/2018 12/3/2018 19/3/2018 ΝΑΙ
196 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 21/7/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 1ο ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΑ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΓΙΑ 2η ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΑΡΕΜΠΤΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 26/2/2018 12/3/2018 19/3/2018 ΝΑΙ
197 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 21/7/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 3/4/2018 16/4/2018 16/5/2018 ΝΑΙ
198 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 21/7/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ 11/2016 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ 16/2016 ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 341/ΜΕΙ-ΓΔ31/2016 ΑΓΩΓΗ.  ΜΟΥΡΙΚΗ 12/9/2017 18/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
199 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 27/7/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 27/2/2018 12/3/2018 19/3/2018 ΝΑΙ
200 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 2/8/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ.  ΜΟΥΡΙΚΗ 12/10/2017 12/10/2017 13/11/2017 ΝΑΙ
201 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/8/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 18/10/2017 18/10/2017 13/11/2017 ΝΑΙ
202 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/8/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 27/10/2017 27/10/2017 6/11/2017 ΝΑΙ
203 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/8/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
204 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/8/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 4/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
205 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/9/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 2ο  ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 12/9/2017 18/9/2017 21/9/2017 ΝΑΙ
206 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 12/9/2017 12/9/2017 12/9/2017 ΝΑΙ
207 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 12/9/2017 12/9/2017 12/9/2017 ΝΑΙ
208 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 12/9/2017 12/9/2017 12/9/2017 ΝΑΙ
209 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ (109/2013) ΠΡΕΚΑΣ 12/9/2017 12/9/2017 12/9/2017 ΝΑΙ
210 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/9/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 28.11.2017 4/12/2017 6/12/2017 ΝΑΙ
211 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/9/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠ0ΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΥΤΈΣ ΟΥΣΙΑ. ΜΠΟΥΡΗ 28/11/2017 4/12/2017 6/12/2017 ΝΑΙ
212 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/9/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. ΒΛΑΧΟΣ 27/11/2017 4/12/2017 29/1/2018 ΝΑΙ
213 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/9/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ.  ΒΛΑΧΟΣ 27/11/2017 4/12/2017 29/1/2018 ΝΑΙ
214 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/9/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 22/11/2017 4/12/2017 29/1/2018 ΝΑΙ
215 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/9/2017 14/10/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 28/11/2017 4/12/2017 29/1/2018 ΝΑΙ
216 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 19/9/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 22/12/2017 8/1/2018 10/1/2018 ΝΑΙ
217 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣ 22/12/2017 8/1/2018 29/1/2018 ΝΑΙ
218 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 23/9/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣ 22/12/2017 8/1/2018 29/1/2018 ΝΑΙ
219 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΑΜΒΑΚΗ 22/12/2017 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
220 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 118/2014 ΚΑΙ 2/2015 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ 118/2014. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ 5/2015 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 21/12/2017 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
221 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΑΚΟΠΉ. ΤΑΜΒΑΚΗ 13/10/2017 13/10/2017 16/10/2017 ΝΑΙ
222 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 23/11/2017 4/12/2017 7/12/2017 ΝΑΙ
223 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ.  ΤΑΜΒΑΚΗ 2/1/2018 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
224 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ 2/1/2018 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
225 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 2/1/2018 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
226 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 22/9/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 21/12/2017 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
227 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 25/9/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ Τις 87/2014, 95/2014 ΚΑΙ 100/2014 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΙΣ 2η και 3η ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ 87/2014 ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ.  ΒΛΑΧΟΣ 26/9/2017 26/9/2017 26/9/2017 ΝΑΙ
228 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26/9/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ 49/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠΡ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΓΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΤΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 21/12/2017 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
229 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 26/9/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 3/1/2018 8/1/2018 10/1/2018 ΝΑΙ
230 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 21/12/2017 8/1/2018 9/1/2018 ΝΑΙ
231 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 13/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 ΝΑΙ
232 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 3/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 ΝΑΙ
233 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΠΡΕΚΑΣ 23/11/2017 4/12/2017 6/12/2017 ΝΑΙ
234 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 20/12/2017 8/1/2018 22/1/2018 ΝΑΙ
235 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ (Α) ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΑ ΓΙΑ 132/2007 ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘ. ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΗΣ. (Β) ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ Φ. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΑΠΟΡΠΤΕΙ 138/2007 ΕΦΕΣΗ.  ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
236 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΗΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ       ΌΧΙ
237 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 3/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 ΝΑΙ
238 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 27/11/2017 4/12/2017 6/12/2017 ΝΑΙ
239 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΑΡ. ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΟΣΌ 550€/ΤΜ.  ΤΑΜΒΑΚΗ 24/11/2017 4/12/2017 7/12/2017 ΝΑΙ
240 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 4/1/2018 4/1/2018 9/1/2018 ΝΑΙ
241 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 3/1/2018 8/1/2018 10/1/2018 ΝΑΙ
242 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 2ο ΈΩΣ 9ο ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΕΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ 1Η ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 4/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 ΝΑΙ
243 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 4/1/2018 8/1/2018 10/1/2018 ΝΑΙ
244 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΕΚΑΣ 5/1/2018 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
245 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 5/1/2018 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
246 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 5/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 ΝΑΙ
247 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 1η ΚΑΙ 3Ο ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ.  ΜΠΟΥΡΗ 20/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
248 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
249 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
250 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
251 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 25/10/2017 25/10/2017 4/12/2017 ΝΑΙ
252 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 29/9/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ (Β) ΑΙΤΗΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ (Α) ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 1/2/2018 5/2/2018 5/2/2018 ΝΑΙ
253 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/10/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
254 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 9/10/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 1/2/2018 5/2/2018 7/2/2018 ΝΑΙ
255 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 9/10/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΑΚΟΠΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 1/2/2018 5/2/2018 7/2/2018 ΝΑΙ
256 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/10/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 20/2/2018 12/3/2018 16/3/2018 ΝΑΙ
257 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/10/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 3/11/2017 3/11/2017 9/11/2017 ΝΑΙ
258 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16,10,2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 20/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
259 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/10/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 189/2013 ΚΑΙ 194/2012 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΈΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 21/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
260 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/10/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 22/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
261 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 16/10/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 26/10/2017 26/10/2017 7/11/2017 ΝΑΙ
262 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 17/10/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
263 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/10/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 5/4/2018 16/4/2018 16/5/2018 ΝΑΙ
264 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 30/10/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ (Α) ΕΦΕΣΗ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ (Β) ΕΦΕΣΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΜΟΥΡΙΚΗ 15/5/2018 15/5/2018   ΌΧΙ
265 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 31/10/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
266 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 2/11/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 21/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
267 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 2/11/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 21/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
268 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 2/11/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 21/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
269 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 9/11/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ 21/2/2018 12/3/2018 13/3/2018 ΝΑΙ
270 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10/11/2017 7/4/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 21/2/2018 12/3/2018 13/3/2018 ΝΑΙ
271 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10,11,2017 17,3,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΑ ΠΡΕΚΑΣ 21/12/2017 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ
272 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 10,11,2017 7,4,2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 21/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
273 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/11/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 123/2014 ΚΑΙ 128/2014 ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ Τις ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΥΤΈΣ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑ. ΜΟΥΡΙΚΗ       ΌΧΙ
274 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 23/11/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ, ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ ΠΡΕΚΑΣ 24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017 ΝΑΙ
275 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/12/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Ο,ΤΙ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΕΚΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ ΑΥΤΉ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 22/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
276 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/12/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 22/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
277 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/12/2017 18/10/2017 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ. ΠΡΕΚΑΣ 4/12/2017 4/12/2017 4/12/2017 ΝΑΙ
278 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 407/2012 ΑΓΩΓΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 29/2013 ΑΓΩΓΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ 104/2013 ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΕΚΑΣ 1/2/2018 1/2/2018 1/2/2018 ΝΑΙ
279 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ. ΜΠΟΥΡΗ 22/2/2018 12/3/2018 13/3/2018 ΝΑΙ
280 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΜΠΟΥΡΗ 22/2/2018 12/3/2018 13/3/2018 ΝΑΙ
281 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 4/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΠΟΥΡΗ 22/2/2018 12/3/2018 13/3/2018 ΝΑΙ
282 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 5/12/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗ ΤΩΝ ΕΦΕΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤΑ 1ο ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟ ΚΑΙ 2ο ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 2/2/2018 2/2/2018 12/2/2018 ΝΑΙ
283 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 23/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
284 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 6/12/2017 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 27/2/2018 12/3/2018 14/3/2018 ΝΑΙ
285 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/12/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 27/2/2018 12/3/2018 12/3/2018 ΝΑΙ
286 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/12/2017 19/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 23/2/2018 23/2/2018 2/3/2018 ΝΑΙ
287 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ Η ΠΤΩΧΗ ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ. ΠΡΕΚΑΣ 2/4/2018 16/4/2018 17/4/2018 ΝΑΙ
288 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/12/2017 18/10/2017 ΚΩΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ. ΜΠΟΥΡΗ 4/4/2018 16/4/2018 23/4/2018 ΝΑΙ
289 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/12/2017 18/10/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 1/2/2018 5/2/2018 5/2/2018 ΝΑΙ
290 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/12/2017 10/2/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 3/4/2018 16/4/2018   ΌΧΙ
291 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 7/12/2017 15/2/2017 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣ 16/5/2018 4/6/2018   ΌΧΙ
292 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 13/1/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
293 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΠΉ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
294 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 2/2/2018 5/2/2018 12/2/2018 ΝΑΙ
295 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 9/12/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 23/2/2018 12/3/2018   ΌΧΙ
296 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 17/3/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΓΩΓΗ. ΒΛΑΧΟΣ 23/2/2018 12/3/2018 12/3/2018 ΝΑΙ
297 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 2/2/2018 5/2/2018 8/2/2018 ΝΑΙ
298 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 4/4/2018 16/4/2018 17/4/2018 ΝΑΙ
299 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 22/9/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΤΑΣΣΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΑΜΒΑΚΗ 4/4/2018 16/4/2018 17/4/2018 ΝΑΙ
300 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΤΑΜΒΑΚΗ 27/2/2018 12/3/2018 13/3/2018 ΝΑΙ
301 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 8/12/2017 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Της ΜΕ ΑΡΙΘ. 72/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΒΛΑΧΟΣ 8/12/2017 8/12/2017 8/12/2017 ΝΑΙ
302 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 11/12/2017 12/5/2017 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΜΟΥΡΙΚΗ 7/5/2018 7/5/2018 7/5/2018 ΝΑΙ
303 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 12/12/2017 13/10/2017 ΡΟΔΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ (Α) ΕΦΕΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ (Β) ΕΦΕΣΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΓΩΓΕΣ. ΠΡΕΚΑΣ 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 ΝΑΙ
304 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/12/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΌ 17.7.2015 ΚΑΙ 3.12.2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΥΤΈΣ. ΒΛΑΧΟΣ       ΌΧΙ
305 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/12/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΒΛΑΧΟΣ 3/4/2018 16/4/2018   ΌΧΙ
306 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 14/12/2017 11/11/2016 ΡΟΔΟΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ 34/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΒΛΑΧΟΣ 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 ΝΑΙ
307 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/12/2017 18/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 ΝΑΙ
308 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/12/2017 18/10/2016 ΚΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ. ΠΡΕΚΑΣ 1/2/2018 1/2/2018 1/2/2018 ΝΑΙ
309 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 15/12/2017 18/10/2016 ΚΩΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ 24/2016, 41/2016 ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 73/2016 ΑΝΤΕΦΕΣΗ. ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΕΦΕΣΗΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΕΙΣ. ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 840/ΜΕΙ 134/2014 ΑΓΩΓΗ. ΔΕΧΕΤΑΙ 336/ΜΕΙ 56/2015 ΑΓΩΓΗ.    ΠΡΕΚΑΣ 2/1/2018 8/1/2018 8/1/2018 ΝΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου