Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε αντίγραφο της εκκαλουμένης απόφασης των υποθέσεων που θα συζητηθούν ενώπιον του Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου (Πολιτικό Τμήμα) στη δικάσιμο της 12ης Μαΐου 2017, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας καθώς και προς αποφυγή κωλυμάτων των δικαστών. 
Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.